Geen wetenschappelijk bewijs voor stellingen over klimaatverandering

03.04.2020, 17:52 (CEST)

«CO2 heeft nauwelijks tot geen invloed op het klimaat», beweert onder meer de blog climategate.nl en verwijst op een artikel van Finse wetenschappers. «Er is dus geen enkele experimentele data of experiment voor de hypothese dat menselijk CO2 voor klimaatverandering zorgt.» (http://dpaq.de/d8B6R)

BEOORDELING: De Finse wetenschappers hebben hun stellingen in 2019 weliswaar op het internet gezet, maar ze hebben hun bevindingen nooit in een erkend vakblad gepubliceerd. Daardoor hebben ze zich onttrokken aan de gebruikelijke controle door andere onderzoekers. Meerdere klimaatdeskundigen zeggen dat hun artikel onwetenscheppelijk is.

FEITEN: Jyrki Kauppinen en Pekka Malmi hebben hun studie met de titel «No experimental evidence for the significant anthropogenic climate change» in 2019 op het platform «arXiv.org» gepubliceerd (http://dpaq.de/ShFmo). De belangrijkste stelling is dat de mens nauwelijks invloed heeft op de klimaatverandering. Overtollig CO2, dat volgens deskundigen de belangrijkste oorzaak is voor de klimaatverandering, zou vooral door de oceanen worden geloosd.

Het platform past echter geen peer-view-procedure toe op ingezonden artikelen. Juist zo'n procedure is normaal gesproken echter noodzakelijk om de wetenschappelijke kwaliteit van een onderzoek te waarborgen. Voor wetenschappelijke vakbladen is het een must (http://dpaq.de/63hw7).

Acht klimaatonderzoekers van verschillende instituten hebben inmiddels commentaar geleverd op het artikel - en zij zeggen dat het niet geloofwaardig is. Hier zijn enkele voorbeelden (http://dpaq.de/6OKGc):

Timothy Osborn (University of East Anglia, VK) bekritiseert het stuk als «uitermate foutief». De auteurs negeren volgens hem de wetenschappelijke grondslagen van het klimaatonderzoek zonder hun eigen stellingen met bewijzen te onderbouwen. Zij «laten alle resultaten van de klimaatwetenschapen buiten beschouwing (...) en verwijzen in plaats daarvan naar hun eigen studies».

Richard Betts (University of Exeter, VK) bestempelt het onderzoek als onwetenschappelijk. «Het document (...) zou geen peer-revieuw-procedure in een academisch tijdschrift standhouden», zegt hij. Omdat de auteurs in hun bronvermeldingen grotendeels verwijzen naar hun eigen, voor een deel nog niet gepubliceerd onderzoek, zouden zij «elke wetenschappelijke geloofwaardigheid» ontberen.

«Dit stuk lijkt misschien op het eerste gezicht op een wetenschappelijke verhandeling», bevestigt Victor Venema, klimaatonderzoeker aan de Universiteit Bonn. Toch zou het nog niet eens als bachelor onderzoek deugen omdat geen bronnen worden vermeld en geen onzekerheden in de database worden gediscussieerd.

Er ontbreekt dus de wetenschappelijke basis voor de stelling dat de exploitatie van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas door de mens bijna geen invloed heeft op de globale temperatuur. Het tegendeel is juist waar: «De mensheid verandert de samenstelling van de dampkring snel en ingrijpend», stelt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in haar brochure «Klimaatverandering, wetenschap en debat». «De toegenomen concentratie kooldioxide en andere broeikasgassen kan niet gebagatelliseerd worden. Ongeveer de helft an het door de mens extra geproduceerde kooldioxide blijft in de atmosfeer.»

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen is «ervan overtuigd dat er geen aanleiding meer is de gevolgen van de toegenomen concentratie kooldioxide en andere broeikasgassen in de atmosfeer te bagatelliseren of weg te wuiven». (http://dpaq.de/OrVwB)

---

Links:

Artikel van climategate.nl: https://www.climategate.nl/2019/07/83099/ (gearchiveerd: http://dpaq.de/d8B6R)

Artikel «No experimental evidence for the significant anthropogenic climate change»: https://arxiv.org/pdf/1907.00165.pdf

Feitencheck i.v.m het artikel: https://hoax-alert.leadstories.com/3470689-fake-news-no-bombshell-claim-scientists-do-not-find-man-made-climate-change-doesnt-exist.html

Feitencheck: https://www.skeptical-science.com/bullshit/new-paper-claims-clouds-cause-climate-change/

Critici bij «climatefeedback.org»: https://climatefeedback.org/claimreview/non-peer-reviewed-manuscript-falsely-claims-natural-cloud-changes-can-explain-global-warming/ (archiviert: http://dpaq.de/fKDmq)

Brochure van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: https://knaw.nl/nl/thematisch/klimaat/nl/actueel/publicaties/klimaatverandering-wetenschap-en-debat

Nasa over klimaatverandering: https://climate.nasa.gov/causes/

---

Contact met het team van factcheck: factcheck-netherlands@dpa.com