Foute framing

Video uit Parijs wordt onterecht in België gesitueerd

19.04.2023, 10:33 (CEST)

Beelden verspreiden zich snel online, waarbij de originele context al eens uit beeld durft te verdwijnen. Niet elke video toont daarom wat degene die het post er over zegt.

Een park vol afval en etensresten; dat toont een video die de ronde doet op Facebook. Volgens een gebruiker in België die de video publiceerde, is deze boel de schuld van migranten. Zij zouden zijn binnen gelaten door de Belgische Vivaldi-regering. Daar is echter weinig bewijs voor, wel integendeel. 

Beoordeling

De video heeft niets met België of de Vivaldi-regering te maken. De beelden zijn gemaakt in mei 2020 in Parijs. 

Feiten

Met een reverse image search weet Deutsche Presse-Agentur (dpa) een versie van de video te vinden die dateert van 24 mei 2020. Aangezien de regering De Croo (ook wel bekend als de Vivaldi-regering) pas op 1 oktober 2020 de eed aflegde, kan de scène van de beelden hen moeilijk in de schoenen geschoven worden. 

De Franstalige stem, die te horen is in de video, stelt dat het om een zondagochtend gaat en 24 mei was inderdaad een zondag. Hij spreekt over 'distributions sauvages', een (voedsel)bedeling door vrijwilligers, als oorzaak van het probleem. Dit account postte in deze periode wel meer video's om het afval in de straten aan te kaarten. Het account geeft zelf ook aan wat de locatie van de gedeelde video is: een plein in het noorden van Parijs, bij de Porte d'Aubervilliers.

Deze locatie van de video valt te bevestigen met het gebruik van Google Maps. Zo zijn de gele lijnen op de grond in het begin van de video, hier voor de garage ingang te zien. Ook het hek komt overeen met wat op Street View te vinden is. Het gebouw met blauwe strepen, waarboven op 00:14 'CAP 18' boven te lezen is, valt ook terug te vinden, net als de letters. Ook de groene zone met twee banken voor, die vooral vanaf 00:37 te zien zijn, kunnen herkend worden. Ook het gebouw op 00:26 is aan de overkant van de straat terug te vinden.

Voedselbedeling voor daklozen

De video heeft dus niets te maken met België of de Vivaldi-regering. Wel zou het goed kunnen kloppen dat het afval dat te zien is afkomstig is van een voedselbedeling. De Porte d'Aubervilliers, waar de video is opgenomen, blijkt daadwerkelijk een plek waar een bepaalde periode voedsel werd bedeeld, net als op andere plekken in Parijs

Deze voedselbedeling wordt door verschillende vrijwilligersgroepen uitgevoerd. Deze hulp richt zich overigens niet uitsluitend op migranten, maar wil in het algemeen mensen helpen die op straat leven, aldus de organisaties zelf. 

Ook in België bestaan zulke voedselbedelingen, zoals in Brussel of Antwerpen. Maar eventueel afval van die bedelingen is dus niet op de gedeelde video te zien. 

(Stand van zaken: 19.04.2023)

Links

Facebookpost (gearchiveerd, gearchiveerde video)

Over reverse image search (gearchiveerd)

Twitterbericht 2020 (gearchiveerd)

Artikel De Tijd (gearchiveerd)

Eedaflegging regering De Croo (gearchiveerd)

Mei 2020 (gearchiveerd)

Twitterberichten mei 2020 (gearchiveerd)

Locatietweet (gearchiveerd)

Google Maps I, II, III en IV (gearchiveerd hier, hier, hier en hier)

Over voedselbedeling in Parijs hier, hier, hier en hier (gearchiveerd hier, hier, hier en hier)

Over voedselbedeling in Brussel en Antwerpen (gearchiveerd hier en hier)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-belgium@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.