Loos gerucht

BRICS-landen breiden uit, maar voorlopig zonder Duitsland

01.04.2023, 17:34 (CEST)

De meeste mensen met een computer kunnen een tabel maken in een tekstverwerkingsprogramma. Als een screenshot van zo'n tabel dan de ronde doet, zegt dat weinig over de waarachtigheid van de inhoud.

Duitsland zou hebben aangevraagd om lid te mogen worden van de BRICS-landen, een groep niet-westerse economieën. Dat gerucht doet de ronde op sociale media als Facebook en Twitter, het bewijs zou van een Word-tabel komen waarin landen staan die lidmaatschap zouden hebben aangevraagd. De bron van die tabel is echter onduidelijk.

Beoordeling

Er is geen enkele aanwijzing dat Duitsland van plan is om lidmaatschap bij de BRICS-landen aan te vragen. 

Feiten

Brazilië, Rusland, India, China werden zo'n 20 jaar geleden voor het eerst samengevoegd onder het acroniem BRIC (en later BRICS met Zuid-Afrika erbij) om aan te duiden dat ze 'opkomende economieën' zijn, die tegen 2050 de wereldeconomie zouden domineren. Heden ten dage worden deze landen en hun samenwerking ook vaak genoemd als tegenhanger van westerse landen en organisaties als het IMF, de Wereldbank en de G7, die gedomineerd worden door westerse landen, in de strijd voor wereldwijde economische hegemonie.   

Als nu zou blijken dat Duitsland, de vierde economie ter wereld, lid zou wilden worden van deze groep, betekent dat niet veel goeds voor de andere westerse economieën of voor de euro. Er is echter geen enkele aanleiding om te denken dat dit zo zou zijn. 

De tabel die dit moet aantonen, lijkt namelijk niet van een officiële bron te komen. De vroegste versie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) met behulp van reverse image search wist te vinden, werd op 16 maart 2023 op Twitter geplaatst.

Aan de kwaliteit van het beeld en het feit dat de tabel niet recht uitgelijnd is, valt op te maken dat het hier om een foto van een computerscherm gaat. Onderaan de tabel is een balk te zien die bij Word-documenten hoort, waarop te zien is dat het programma ingesteld staat op Engels (Verenigde Staten).  

Aan het document zelf zijn ook wel een aantal rare zaken op te merken. Zo staat er een fout in de zin boven de tabel (gold back system in de plaats van backed), is India het enige land waarvan een (foutief) inwonersaantal genoemd wordt, en lijkt de opmerking tussen haakjes achter Duitsland niet meteen gepast voor een officieel document. 

Niet alleen lijkt het document niet authentiek, het nieuws wordt ook nergens anders gemeld. Er is dus geen enkele reden om aan te nemen dat Duitsland van plan is zich bij de BRICS-landen te voegen.

Uitbreiding BRICS

Wat wel klopt is dat er sprake is van BRICS uit te breiden. Hoe het lidmaatschap van toekomstige leden er zou uitzien is nog niet geheel duidelijk. De vijf BRICS-landen organiseren momenteel conferenties en hebben ook een bank opgericht. 

De New Development Bank werd in 2015 opgericht met fondsen van de vijf originele BRICS-leden en voorziet leningen aan ontwikkelingslanden, wat lang enkel was weggelegd voor westers gedomineerde instanties als de Wereldbank en het IMF. In 2021 werden Bangladesh, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Uruguay lid van de bank, maar dat maakt hen nog geen lid van BRICS.

Als er in de tabel op sociale media sprake is van landen die al lid zijn geworden van BRICS (linkerkolom), is dat dus nonsens. Deze landen komen (buiten Irak en Zimbabwe) overeen met landen die op een wereldkaart bij dit artikel uit november 2022 aangeduid staan als "voorgestelde" BRICS-leden.

Dat meerdere landen interesse hebben om lid te worden van het BRICS-verbond klopt overigens wel, en werd ook al door de Russische minister van Buitenlandse Zaken gezegd in november 2022. Om welke landen het gaat en hoe concreet hun interesse is, wordt in dit artikel uit de doeken gedaan. Eén ding is zeker: Duitsland hoort tot dusver niet thuis in dat lijstje. 

(Stand van zaken: 30.03.2023)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

Twitterbericht (gearchiveerd)

Over BRICS (gearchiveerd)

Artikel Deutsche Welle (gearchiveerd)

Artikel Bloomberg (gearchiveerd)

Lijst met grootste economieën (gearchiveerd)

Reverse image search (gearchiveerd)

Twitterbericht 16 maart (gearchiveerd)

Word-document (gearchiveerd)

Bevolking India (gearchiveerd)

Zoekopdracht Google (gearchiveerd)

BRICS-conferentie 2022 (gearchiveerd)

New Development Bank (gearchiveerd)

Geschiedenis van de New Development Bank (gearchiveerd)

Over de New Development Bank (gearchiveerd)

Silk Road Briefing (gearchiveerd)

Artikel Anadolu Agency (gearchiveerd)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-belgium@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.