Loze verbanden

Verongelukte bedrijfsleider had geen belangen in Nord Stream

26.10.2022, 14:33 (CEST)

Is een ongeluk met een privévliegtuigje in de Baltische zee een week voor de ontploffingen aan de Nordstream-pijpleiding niet te toevallig? Nee hoor, het is een perfect adequate hoeveelheid toeval.

De dood van Duitse zakenman Karl-Peter Griesemann in een vliegtuigongeluk leidt tot wantrouwen op Twitter. Zijn bedrijf zou namelijk verantwoordelijk zijn voor het onderhoud aan "Nordström" (sic), dan wel systemen "zoals" Nordstream 1 en 2 onderhouden en repareren. Deze bedenkingen vinden ook hun weg naar Facebook, waar dit toch te toevallig en heel verdacht wordt bevonden. Maar had Griesemann wel iets met de Nordstream-pijpleiding te maken? 

Beoordeling

Het bedrijf van Karl-Peter Griesemann had en heeft niets met de Nord Stream-pijpleidingen te maken. Dat wordt door een woordvoerder van het bedrijf bevestigd. 

Feiten

Op 4 september stortte het privévliegtuig van Karl-Peter Griesemann neer in de Baltische zee. Aan boord was Griesemann zelf, die het toestel bestuurde en zijn gezin. Wat de oorzaak was is nog steeds niet duidelijk, hoewel veel in de richting van drukproblemen in de cockpit wijst. Maar het leek duidelijk dat het hier gewoon om een tragisch ongeluk ging... Tot er op 27 september ook in de Baltische zee twee explosies waren aan de Nordstream-pijpleidingen, die gaslekken veroorzaakten. Wie verantwoordelijk is voor deze explosies staat ook nog niet vast.

Twee onopgehelderde incidenten in dezelfde zee, op minder dan een maand, bleek te veel toeval te zijn voor sommigen. Online werden meteen verbanden gezocht en gelegd tussen beide voorvallen. Alleen blijken deze verbanden buiten de verbeelding van sommige bloggers niet te bestaan.

Griesemann groep 

Hoewel de Griesemann groep actief is in het bouwen van installaties in de energiesector, hebben ze niets te maken met het Nordstream-project. Noch op de site van Griesemann, noch op de site van het Nordstream-project valt op het moment van schrijven iets te ontdekken waaruit zou moeten blijken dat het bedrijf iets met de pijpleidingen te maken heeft. 

En dat laat een woordvoerder van de Griesemann groep ook weten aan Deutsche Presse Agentur (dpa): "De Griesemann Groep heeft geen zakelijke relaties met Nord Stream AG. Er zijn momenteel geen onderhoudsopdrachten voor pijpleidingen of daarmee verband houdende technologieën, en die zijn er in het verleden ook niet geweest." 

Voor de reparatie van de pijpleidingen zou Nord Stream AG beroep doen op de PRSI-pool. Dit is een samenwerkingsverband van verschillende bedrijven in de offshore-sector die elkaar bijstaan voor grootschalige herstellingswerken, geleid door het Noorse Equinor en waar Nord Stream lid van is. Een aanbesteding voor de Nord Stream-reparatie werd uitgeschreven voor deze pool door Equinor. Die firma verklaarde aan dpa dat de Griesemann groep nooit deel heeft uitgemaakt van de PRSI-pool, en dus ook niet een van de partnerbedrijven is die in aanmerking komt voor de Nord Stream-reparatie.

Gelijkaardige projecten  

Een van de Tweets spreekt over het onderhoud en de reparatie van systemen "zoals" Nordstream 1 en 2. Dit kan op twee manieren geïnterpreteerd worden. "Zoals" kan hier 'te weten' betekenen. Dan wordt bedoeld dat Griesemann daadwerkelijk aan Nordstream 1 en 2 werkte. Dit is zoals hierboven wordt aangetoond onwaar. 

"Zoals" kan echter ook vergelijkend gebruikt worden. In dat geval zou de tweet betekenen dat Griesemann werkte aan projecten die erg leken op Nordstream 1 en 2, maar niet Nordstream 1 en 2 zelf. Deze interpretatie is echter ook niet juist. De woordvoerder van de Griesemann groep liet namelijk ook weten aan dpa dat de groep niet beschikt over de nodige knowhow om zulke pijpleidingen te bouwen of te onderhouden. 

(Stand van zaken: 26.10.2022)

Links

Tweet I en II (gearchiveerd hier en hier)

Facebookpost I en II (gearchiveerd hier en hier)

Artikel AD vliegtuigcrash (gearchiveerd)

Artikel VRT (gearchiveerd)

Artikel AD Nord Stream (gearchiveerd)

Artikel Trouw (gearchiveerd)

IUVM press (gearchiveerd)

Griesemann groep (gearchiveerd)

Zoekactie Google I (gearchiveerd)

Zoekactie Google II (gearchiveerd)

Artikel Reuters (gearchiveerd)

Artikel OffshoreWind (gearchiveerd)

Over Nord Stream-reparaties (gearchiveerd)

'Zoals' bij Van Dale (gearchiveerd)

'Zoals' bij Woorden.org (gearchiveerd)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-belgium@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.