Claim uit de lucht gegrepen

Gevaccineerde Duitsers mogen nog steeds autorijden

27.10.2022, 16:38 (CEST)

Eén enkel bericht kan op sociale media al snel een eigen leven gaan leiden, ook al is er niets van waar. Zo ook hier: gevaccineerde Duitsers kunnen nog steeds verzekerd met de auto rijden.

Wie Duitsers zegt, zegt al snel auto's. Maar dat zou binnenkort niet meer opgaan voor Duitsers die gevaccineerd zijn tegen COVID-19. Zij zouden binnenkort niet meer met de auto mogen rijden of een auto mogen kopen. Ze zouden ook geen verzekering meer kunnen aflsuiten. Zo klinkt het toch op sociale media in België en Nederland. Groot nieuws moest het echt zijn, maar dat is het niet.

Beoordeling

De beweringen zijn volledig uit de lucht gegrepen: er is niets van waar.

Feiten

De berichten zijn vaag en zonder bronvermelding. De Nederlandse tweet geeft een Duits telegrambericht op als bron, maar dat geeft op zijn beurt geen bronnen. Het zegt enkel dat 'verzekeraars' hun algemene voorwaarden wijzigen, waarbij ze de meest voorkomende vaccinbijwerkingen uitsluiten van dekking. Het zegt niet specifiek over welke soort verzekering het zou moeten gaan, maar er wordt ook gesproken over een aankomend rijverbod voor gevaccineerden. Die link wordt eveneens gelegd in de Nederlandstalige berichten.

Een autoverzekering (Kfz-Haftplichtversicherung) is verplicht in Duitsland om de aansprakelijkheid van derden te dekken, net zoals in elk ander EU-land. Verdere verzekeringen, zoals voor schade aan het eigen voertuig, zijn optioneel.

Nonsens

Hoe dan ook lijkt het de reinste onzin te zijn. Dat zegt ook een woordvoerder van de Duitse vereniging voor verzekeraars, het Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. "Het is complete nonsens", klinkt het. "Er zijn zeker geen wijzigingen van die aard in de voorwaarden van een autoverzekering", aldus de woordvoerder. Van een aankomend rij- of koopverbod is evenmin enig spoor te bekennen.

Dit soort claims is niet nieuw. Zo schreef dpa in januari van dit jaar al over een gelijkaardige claim over de ongevallenverzekering van het ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club). Die dekt onder andere verkeersongevallen.

'Impfschäden aufgrund angeordneter Massenimpfungen' is hier inderdaad een uitsluitingsgrond. Maar dat is al zo sinds 2007: lang voor het begin van de coronapandemie of de introductie van de coronavaccins. Het gaat ook enkel om vaccins die verplicht zijn. Momenteel is enkel het mazelenvaccin verplicht voor schoolgaande kinderen en volwassenen die in de zorg- en gezondheidssector werken. De coronavaccins zouden dus niet onder deze uitsluitingsgrond vallen.

De bewering zou impliceren dat neveneffecten na vaccinatie zo talrijk en ernstig zijn dat verzekeraars er niets mee te maken willen hebben. Nochtans zijn de meest voorkomende bijwerkingen licht tot matig en van voorbijgaande aard. Kortom, er is geen enkele indicatie dat vaccinatiestatus binnenkort een rol zal spelen bij het behalen van een (auto)verzekering, het aankopen van of rijden met een wagen.

(Stand van zaken: 27/10/2022)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

Duits Telegrambericht (gearchiveerd)

Nederlandse Tweet (gearchiveerd)

Autoverzekering in Duitsland (gearchiveerd)

Eerdere dpa-factcheck

GDV (gearchiveerd)


Ongevallenverzekering ADAC (gearchiveerd)

Tweet ADAC (gearchiveerd)

Verplichting mazelenvaccin (gearchiveerd)

Bijwerkingen na coronavaccinatie (gearchiveerd)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-belgium@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.