Nepartikel verspreidt onzin over aanklacht Pfizer tegen Denemarken

08.02.2022, 19:39 (CET)

Klaagt BioNTech/Pfizer de staat Denemarken aan? Daar lijkt het wel op volgens een artikel van de Duitse nieuwssite ntv, waarvan een screenshot populair is op sociale media. Het bedrijf zou volgens de inleidende paragraaf een klacht hebben ingediend bij het Europese Hof van Justitie. Maar hoe komt het dat ntv de enige nieuwssite is die hierover bericht?

Beoordeling

De screenshot is een duidelijke vervalsing. Dit bericht heeft dan ook niet op de website van ntv gestaan en Pfizer heeft Denemarken vooralsnog niet aangeklaagd.

Feiten

BioNTech/Pfizer is op het moment van schrijven een van de vier bedrijven wiens coronavaccin is goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie. Het feit dat het een goed werkend coronavaccin op de markt heeft, legt het bedrijf dan ook geen windeieren.

Maar nu de Deense regering besloten heeft om bijna alle coronamaatregelen af te bouwen, zou het bedrijf een wel heel drastische stap genomen hebben om haar winsten te beschermen: Denemarken aanklagen voor winstverlies; want minder maatregelen betekent minder nood aan vaccinatie.

Maar hoe betrouwbaar is de bron van dit verhaal eigenlijk? Volgens de screenshot gaat het om een artikel op de Duitse website ntv. Echter, op deze website is het artikel niet terug te vinden. En dat is niet het enige: wie de screenshot nauwkeuriger bekijkt, merkt verschillende zaken op die niet kloppen.

De titel in de screenshot is roodgekleurd, waar dit bij een echt ntv artikel (hier, hier en hier) in het zwart is. Wel rood bij ntv is de boventitel, maar die ontbreekt volledig in de screenshot. De vetgedrukte inleiding, die bij ntv altijd onder de begeleidende foto te vinden is, vinden we op de screenshot boven de foto. Ook de tekstinsprong van de titel is niet zoals het hoort en de screenshot bevat een aantal Duitse schrijffouten. («Wahrscheinlichleit» en «Covid 19» zonder streepje).

Maar het detail dat werkelijk de doorslag geeft, is rechts bovenaan te vinden in de menubalk. Op de plek waar bij een echt ntv-artikel "TV PROGRAMM" staat, heeft de persoon die deze screenshot maakte het woord "PARODIE" geplaatst. Een overtuigend argument dat het hier om een vervalsing gaat. 

Ook in België worden af en toe vervalste screenshots van nieuwssites gemaakt om een verhaal dat nergens op gebaseerd is de wereld in te sturen. Zo weidde Deutsche Presse Agentur (dpa) al factchecks aan screenshots van hln.be (hier en hier).

Aangezien het hier om een (onbestaand) Duitstalig artikel gaat, werd dit verhaal ook al weerlegd door de Duitse factcheckers van Deutsche Presse-Agentur (dpa) en AFP. Pfizer bevestigde trouwens aan die laatste dat het verhaal een verzinsel is en het bedrijf geen klacht ingediend heeft. 

(Stand van zaken: 08.02.2022)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

Comirnaty (gearchiveerd)

Artikel Financial Times

Artikel VRT (gearchiveerd)

Zoekopgave ntv-website (gearchiveerd)

Schrijfwijze COVID-19 (gearchiveerd)

dpa factchecks over hln hier en hier

Duitstalige factcheck dpa

Factcheck AFP (gearchiveerd)

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-belgium@dpa.com