Franse professor doet meerdere foute uitspraken over coronavaccins in Luxemburgs parlement

04.02.2022, 16:10 (CET)

Een video van de toespraak die ene professor Christian Peronne op 12 januari in het Luxemburgs parlement gaf wordt honderden malen gedeeld op Facebook (hier en hier). Perronne doet een rits aan uitspraken over de coronavaccins. Ze zouden geen ernstige ziekte of besmetting voorkomen, nog experimenteel zijn en al duizenden doden hebben veroorzaakt in Europa en de VS. Daarnaast zou de Code van Neurenberg enige vaccinatieverplichting illegaal maken. Verder stijgen door de vaccins volgens Peronne ook het aantal kankeroverlijdens in de VS en zijn er al meer kinderen overleden aan de coronavaccins dan aan COVID-19. Tenslotte zouden landen die niet vaccineren, zoals India, ook geen pandemie meer kennen.

Beoordeling

Professor Christian Perronne doet meerdere foute uitspraken over de coronavaccins en de pandemie. Zo zijn de vaccins niet experimenteel, voorkomen ze wel degelijk ernstige ziekte en heeft de Code van Neurenberg helemaal niets met de vaccinatiecampagne te maken. Er is evenmin bewijs dat het aantal kankeroverlijdens in de VS toeneemt door de vaccins en in India vaccineert men wel degelijk.

Feiten

De man in de video is inderdaad prof. Christian Perronne. Hij sprak op 12 januari 2022 in het Luxemburgs parlement naar aanleiding van een burgerpetitie van twee Luxemburgers "tegen verplichte vaccinatie tegen COVID-19 voor burgers". Iedere burger ouder dan 15 kan immers een petitie voor het parlement brengen, indien aan de nodige voorwaarden voldaan zijn.

Perronne is een Franse infectioloog en werd uitgenodigd door de twee initiatiefnemers, maar hij is geen onbesproken figuur. Hij verspreidde al eerder desinformatie omtrent COVID-19. De uitspraken van Perronne in het Luxemburgse parlement werden ook al door AFP uitgebreid onder de loep genomen.

Coronavaccins voorkomen ernstige ziekte

Perronne verkondigt dat de coronavaccins "niet werken, ze geen besmetting voorkomen en dat ze geen ernstige ziekte voorkomen." Het is correct dat de coronavaccins het risico op besmetting verlagen, maar niet volledig uitsluiten, zeker met de opkomst van nieuwe (besmettelijkere) varianten. Maar ze werken wel degelijk en voorkomen grotendeels een ernstig ziektebeeld, waardoor ook het risico op hospitalisatie of overlijden afneemt. Dat geldt ook voor de omikronvariant.

Databases met mogelijke bijwerkingen tonen niet het hele plaatje

Volgens Perronne zijn er in Europa reeds 36.000 mensen gestorven door de gevolgen van de vaccins en in de VS al 25.000, naast honderden atleten. Dat laatste is een steeds terugkerend gerucht zonder enig bewijs, zoals dpa reeds meermaals schreef. Atleten zijn vatbaar voor hartproblemen, maar er is geen bewijs dat dit toeneemt na coronavaccinatie.

Daarnaast zegt Perronne niet specifiek op welke databanken hij zich baseert voor zijn uitspraken, maar opnieuw zijn die met een korrel zout te nemen. Vermoedelijke neveneffecten van de coronavaccins kunnen gerapporteerd worden aan Eudravigilance. Op basis daarvan publiceert het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) maandelijks een veiligheidsrapport. Het recentste rapport, met data tot 2 januari 2022, maakt melding van 8.807 vermoedelijk fatale uitkomsten na vaccinatie. Een hele hoop minder dan de 36.000 waarvan Perronne spreekt.

Zo gaat het ook in de Verenigde Staten, met hun VAERS-databank. Zoals dpa reeds meermals schreef, over zowel VAERS als Eudravigilance moeten deze cijfers in hun context worden gezien en kunnen ze makkelijk misleidend gebruikt worden. Het gaat om vermoedelijke nevenwerkingen. Een causaal verband met een coronavaccin is meestal niet bewezen. Er spelen ook belangrijke andere factoren mee zoals de medische geschiedenis van de persoon in kwestie en hoe vaak het neveneffect voorkomt in de gevaccineerde versus de totale populatie.

Geen bewijs dat vaccins kanker veroorzaken

Amerikaanse oncologen zouden ook een toename in overlijdens door kanker hebben vastgesteld na vaccinatie, aldus Perronne. Opnieuw geeft hij geen precieze bron, maar zo'n claims werden meermaals onderzocht door verschillende Amerikaanse factcheckers zoals USA Today en Health Feedback. Er is geen bewijs voor een stijging in het aantal kankerdiagnoses of -overlijdens.

Er is wel enige evidentie dat de uitgestelde medische zorg, vooral in 2020, kan zorgen voor meer gevallen van kanker. Maar dat heeft niets met de coronavaccins te maken.

India vaccineert en beleeft ook nog steeds een pandemie

Landen die niet massaal vaccineren zouden veel beter varen en zelfs helemaal geen pandemie meer hebben, aldus Perronne. Hj heeft het voorbeeld van India. Het tegenovergestelde is waar. De vaccinatiecampagne loopt daar nog steeds, met in totaal reeds 1,68 miljard toegediende dosissen. Bijna 68% van de bevolking heeft minstens 1 prik gekregen, en ruim de helft is volledig gevaccineerd. Maar ook India kent een omikrongolf, met een piek in besmettingen eind januari hoewel die nu lijkt terug te trekken.

Coronavaccins zijn niet "experimenteel"

Het is een vaak gehoord refrein: de coronavaccins zouden nog "experimenteel" zijn, aangezien ze zo snel ontwikkeld werden. Zo ook hier door Perronne. Dat is fout. Dpa schreef daar al meermaals over, net zoals verschillende andere factcheckers.

De vaccins zijn voorwaardelijk goedgekeurd, maar dat staat niet gelijk aan experimenteel. Ze voldoen aan alle veiligheidsvereisten. De volledige procedure werd dus gevolgd, met het verschil dat sommige fasen tegelijkertijd plaatsvonden om tijd te besparen.

Er lopen nog verdere opvolgstudies, maar die gaan de werkzaamheid van het vaccin na, niet de veiligheid. Die lopen nog tot ten laatste maart 2024 (AstraZeneca).

Code van Neurenberg heeft niets te maken met vaccinatiecampage

Ook de Code van Neurenberg wordt vaak bovengehaald om te beweren dat verplichte vaccinaties, of coronavaccinaties in het algemeen, illegaal zouden zijn. Maar die code is een reeks van ethische principes die ontstonden na de horrors omtrent medische experimenten van het naziregime. Niet enkel zijn ze strikt genomen niet juridisch afwingbaar, ze gaan enkel op voor medische experimenten en dat is de vaccinatiecampagne niet. Wat Perronne zegt is dan ook fout.

Kinderen lopen weinig risico, maar toch meer van COVID-19 dan vaccins

Perronne sluit zijn betoog af met de bewering dat er meer kinderen sterven van de coronavaccins dan van COVID-19. In Frankrijk, waar Perronne actief is, klopt dat alvast niet. In België publiceert het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten FAGG een maandelijks overzicht van bijwerkingen van de coronavaccins. In de meest recente editie (27 januari) staan vier overlijdens waarbij een oorzakelijk verband als "waarschijnlijk" wordt geacht. Die zijn niet recent en waren er ook al in juni. Een woordvoerder van FAGG bevestigde aan dpa dat geen van die vier minderjarig waren.

Via cijfers van Sciensano blijkt ook dat in de hele pandemie er 15 mensen tussen 0 en 24 jaar overleden zijn door COVID-19. Hoewel het risico in beide gevallen klein is, lopen ook in België kinderen statistisch gezien meer kans om te overlijden door COVID-19 dan door een coronavaccin.

(Stand van zaken: 04/02/2022)

Links

Facebookpost I (gearchiveerd) met gearchiveerde lange video

Facebookpost II (gearchiveerd) met gearchiveerde korte video

Factcheck AFP (gearchiveerd)

Burgerpetitie (gearchiveerd)

Voorwaarden burgerpetitie in Luxemburg (gearchiveerd)

Sciensano coronavaccins ernstige ziekte (gearchiveerd)

CBG MEB coronavaccins voorkomen ernstige ziekte (gearchiveerd)

Dpa-factchecks over "experimentele"vaccins

EMA voorwaardelijke goedkeuring (gearchiveerd)

EMA procedure ontwikkeling coronavaccins (gearchiveerd)

EMA opvolgstudies werkzaamheid (gearchiveerd)

CBG MEB voorwaardelijk vs experimenteel (gearchiveerd)

Europese Commissie snelle ontwikkeling coronavaccins (gearchiveerd)

Dpa-factchecks atleten en coronavaccins I, II en III en databasesbijwerkingen

EMA veiligheidsupdate 20/01/2022 (gearchiveerd)

Code van Neurenberg(gearchiveerd)

Health Feedback over Code van Neurenberg en experimenten (gearchiveerd)

EOS Menselijke labratten (gearchiveerd)

Our World in Data COVID-19 in India (gearchiveerd: volledig gevaccineerd, min. 1 dosis, besmettingen

India TV over omikrongolf in India (gearchiveerd)

USA Today Factcheck kanker na vaccinatiecampagne (gearchiveerd)

Health Feedback factcheck kanker en coronavaccins (gearchiveerd)

FAGG overzicht bijwerkingen 27/01 (gearchiveerd) en 17/06/21 (gearchiveerd)

Contact met het dpa-factcheckteam: factcheck-belgium@dpa.com