Vreemd varken heeft vaak voorkomende geboorteafwijking

19.10.2021, 12:17 (CEST)

In een gedeeld artikel worden beelden getoond van een raar wezen. De titel van het artikel stelt de vraag of dit een mens-dier hybride is. De eerste zin van het artikel is stelliger: "Deze verontrustende beelden laten zien hoe walgelijk de wetenschappelijke elite werkelijk is." (hier gearchiveerd)

Beoordeling

De video toont een varken met een redelijk vaak voorkomende geboorteafwijking, geen mens-dier hybride. De mogelijkheid van mens-dier chimeren wordt wel onderzocht als een oplossing voor orgaantransplantaties. 

Feiten

In het gedeelde artikel zit een video ingebed met als titel: "First video of Human Animal Hybrid leaked?". De video laat een vreemd wezentje zien, vergezeld door snapshots van wetenschappelijke artikels over mens-dier hybrides en chimeren. 

De beelden

Het dier in de video lijkt inderdaad menselijke gezichtskenmerken te hebben. Op de achtergrond van de originele video's kan men iemand in het Spaans horen spreken over het menselijk varkentje dat wenkbrauwen, ogen, neus, enzovoort van een mens heeft. Dat deze kenmerken er (vaag) menselijk uitzien, is echter toeval. 

Steven Van Cruchten, professor diergeneeskunde aan de UAntwerpen zegt in een e-mail dat het varken in de video lijdt aan een tussenvorm van cyclopia. Deze geboorteafwijking is een fout in de hersenontwikkeling waardoor het brein niet in een linker- en rechterhelft scheidt en het oogveld niet in twee afzonderlijke ogen. 

Slechts één oog of amper gescheiden ogen en een misvormde of geen neus zijn uiterlijke kenmerken van cyclopia. Professor Van Cruchten bevestigt dat dit niet uitzonderlijk is en bij alle zoogdieren kan voorkomen. Het is één van de standaardgeboorteafwijkingen die in de opleiding diergeneeskunde onderwezen wordt.

Een zoektocht op Google naar de term 'cyclops pigs' maakt inderdaad duidelijk dat het dier in de video geen alleenstaand geval is. 

Chimeren en hybriden

Hoewel het dier in de video dus geen mens-dier hybride is, zijn wetenschappers wel degelijk bezig met onderzoek naar zogenoemde 'chimeren'. Hybride (of kruising) en chimeer zijn in deze context geen synoniemen.

Hybriden zijn het resultaat van (seksuele) voortplanting tussen twee soorten die niet volledig tot dezelfde soort horen. Elke lichaamscel bevat dan DNA van de moeder en de vader. Een voorbeeld hiervan is de muilezel, die een kruising is tussen een vrouwelijk paard en een mannelijke ezel.

Chimeren hebben cellen in hun lichaam met verschillende genetische achtergronden. Dat wil zeggen dat de ene cel bijvoorbeeld genetisch gezien van een geit is en een andere cel genetisch gezien van een schaap. De naam komt van de mythologische Chimaera, een vuurspuwend monster dat deel leeuw, deel geit en deel draak was. 

Naar deels menselijke chimeren wordt daadwerkelijk onderzoek gedaan. De artikels van Pfizer, MIT Technology Review en Science alert zijn authentiek. Allen verwijzen ze naar een experiment van het Salk Institute in California. 

In een wetenschappelijk artikel uit 2017 beschrijft een onderzoeksgroep van het instituut hoe ze er in geslaagd zijn menselijke stamcellen in te brengen in een varkensembryo, dat zich verder ontwikkelde als chimeer: ongeveer 1 op de 10.000 cellen van de varkens was menselijk. Geen enkele van deze chimeren is daadwerkelijk geboren.     

Het doel van onderzoek naar chimeren is hoofdzakelijk om menselijke organen in dieren te kunnen kweken voor orgaantransplantatie.

Wetten rond onderzoek

In de video is ook een snapshot van een Fox News-artikel te zien. Dit gaat over een amendement bij een wetsvoorstel: de Innovation and Competition Act of 2021.

Hiernaar wordt in het gedeelde artikel ook verwezen: "... dat de VS miljarden dollars stort in griezelige creaties - mens-dier hybriden". Deze wet gaat over technologische innovatie, en stelt niet voor om miljarden dollars in mens-dier hybriden te investeren.

Wel is het zo dat Republikeinse senatoren een amendement wilden toevoegen aan de wet dat onderzoek naar menselijke chimeren en hybriden strafbaar maakt. Dit amendement werd verworpen. 

Een andere wet waar het artikel naar verwijst is de Franse Loi Bioéthique. Deze wet reguleert (onder andere) welke voorwaarden nodig zijn voor toestemming om embryonaal onderzoek te doen.

Ten slotte claimt de Facebookgebruiker die het artikel deelde dat Antony Fauci experimenten financierde die de hoofdhuid van geaborteerde foetussen op ratten transplanteerden. Deze claim is al gefactcheckt door PolitiFact. Hoewel onderzoek dat min of meer aan deze beschrijving voldoet inderdaad werd uitgevoerd, is er geen bewijs dat Antony Fauci hierbij betrokken was. 

(Stand van zaken: 19.10.2021)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

Artikel Dissident One (gearchiveerd)

Video (gearchiveerd)

Steven Van Cruchten (gearchiveerd)

Artikel over cyclopia (gearchiveerd)

Zoekresultaten "cyclops pigs" (gearchiveerd)

Encyclopedia Brittanica over Hybrids (gearchiveerd)

Encyclopedia Brittanica over Chimeras (gearchiveerd)

Chimaera (gearchiveerd)

Artikel Pfizer (gearchiveerd)

Artikel MIT (gearchiveerd)

Artikel Science alert (gearchiveerd)

Artikel in Cell (gearchiveerd)

Artikel The Guardian (gearchiveerd)

Artikel The Conversation (gearchiveerd)

Artikel Fox News (gearchiveerd)

Innovation and Competition Act (gearchiveerd)

Samenvatting Loi bioéthique (gearchiveerd)

Factcheck PolitiFact (gearchiveerd)

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-belgium@dpa.com