Australische rechtzaak tegen vaccinatieplicht werd stopgezet zonder uitspraak

24.09.2021, 17:28 (CEST)

Een Australische politieagente zou een rechtzaak tegen de overheid gewonnen hebben over de verplichting tot vaccinatie van bepaalde werknemers. Dat deelt een facebookgebruiker mee. De vrouw kreeg gelijk van de rechter omdat de overheid geen bewijs kon leveren van het bestaan van het coronavirus. Sterker nog: er zou nog nooit wetenschappelijk bewijs van het bestaan van het virus geleverd zijn.

Beoordeling

Het verhaal is onwaar. De politieagente won de rechtzaak niet. Het proces werd stopgezet met toestemming van alle partijen. Het bestaan van het coronavirus is ook al meermaals aangetoond. 

Feiten

De rechtzaak waarnaar verwezen werd in de post, werd aangespannen door een politieagente in New South Wales in Australië en kreeg heel wat aandacht in Australië. Haar aanklacht was specifiek gericht tegen een aantal secties van een nieuwe gezondheidswet, die recent was aangenomen in New South Wales.

Deze wet stelt dat bepaalde werknemers die in een risicozone wonen, deze niet mogen verlaten om te gaan werken, als ze niet gevaccineerd zijn. De vrouw, die in een dergelijke risicozone woont, wil zich niet laten vaccineren en kan door deze wet haar beroep niet meer uitoefenen.    

In de dagvaarding wordt gevraagd om specifieke secties van deze wet ongeldig te laten verklaren. Dit ging om de secties die betrekking hadden op de verplichting tot vaccinatie. De vrouw zou wel bereid zijn geweest zich te laten testen op COVID-19 voor haar werk.

Op de website van het hooggerechtshof van New South Wales, waar de zaak behandeld werd, staat dat de zaak is stopgezet met wederzijdse toestemming (dismissed by consent). De zaak is dus stopgezet met toestemming van alle betrokken partijen, zonder dat de rechter een uitspraak heeft gedaan of een van de partijen gelijk heeft gegeven. 

Aangezien er geen uitspraak is geweest in deze zaak, kan de zaak ook geen juridisch precedent vormen voor toekomstige zaken, zoals in één van de screenshots in de post wordt beweerd. 

Bewijzen voor het coronavirus   

Zowel in de begeleidende tekst als in de screenshots in de post wordt beweerd dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor het bestaan van het SARS-CoV-2-virus. Zo zou er nog geen enkel voorbeeld van een geïsoleerd virus zijn en zou Covid-19 moeten voldoen aan de postulaten van Koch. Deze claims zijn al meermaals weerlegd door andere factcheckers. (hier, hier en hier)

SARS-CoV-2 werd almeermaals geïsoleerd door wetenschappers, en ook de genoomsequentie van het virus is al helemaal beschreven. 

De postulaten van Koch zijn richtlijnen voor wetenschappers om de oorzaken van besmettelijke ziektes te onderzoeken. Ze zijn opgesteld op het einde van de negentiende eeuw, toen er nog niet veel over virussen geweten was. 

De postulaten zijn herhaaldelijk aangepast of geherinterpreteerd om de nieuwe wetenschappelijke realiteit te reflecteren. Hoewel ze dus veel hebben bijgedragen aan wetenschappelijke vooruitgang, zijn de postulaten zelf niet meer onoverkoombaar voor wetenschappelijk onderzoek naar besmettelijke ziektes

(Stand van zaken: 26.9.2021)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

Artikel over rechtzaak (gearchiveerd)

Artikel over rechtzaak (gearchiveerd)

Artikel over rechtzaak (gearchiveerd)

Artikel over rechtzaak (gearchiveerd)

Gezondheidswet New South Wales (gearchiveerd)

Over de gezondheidswet (gearchiveerd)

dagvaarding (gearchiveerd)

Hooggerechtshof New South Wales (gearchiveerd)

precedent in Australisch recht (gearchiveerd)

Factcheck Reuters (gearchiveerd)

Factcheck Reuters (gearchiveerd)

Factcheck Fullfact (gearchiveerd)

Paper over virusisolatie Zuid-Korea (gearchiveerd)

Isolatie coronavirus in Canada (gearchiveerd)

Genoomsequentie coronavirus (gearchiveerd)

Paper over postulaten van Koch (gearchiveerd)

Paper over postulaten van Koch (gearchiveerd)

Paper over postulaten van Koch (gearchiveerd)

Over de relevantie van de postulaten van Koch

(gearchiveerd)

Evolutie van de postulaten van Koch (gearchiveerd)

Koch's postulates, Covid, and misinformation rabbit holes (gearchiveerd)

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-belgium@dpa.com