Gepromoot radiobericht uit Australië geeft geen correcte coronacijfers weer

09.06.2021, 14:10 (CEST)

In Australië zouden alle radiostations hebben gemeld dat er slechts één coronadode is geteld, maar wel 210 sterftes door toedoen van het vaccin. Dat valt te lezen in een bericht op Facebook (hier gearchiveerd). "Politician Clive Palmer heeft tonnen geinvesteerd om dit te laten uitzenden. Het is hem mooi gelukt want hij heeft veel macht hier, maar Australië is in rep en roer", valt er te lezen. Maar wat klopt er precies van dat nieuws?

Beoordeling

Het klopt dat een lokaal radionetwerk het bericht heeft uitgezonden, al geldt dat niet voor alle radiostations in Australië. Ook komt de inhoud van het bericht niet overeen met de actuele coronacijfers in het land. Verschillende instanties hebben Clive Palmer, die het bericht samen met het netwerk verspreidde, gewaarschuwd voor het delen van schadelijk nepnieuws. Het bericht op Facebook mist daarom context.

Feiten

Het klopt dat de radiospot die in het Facebookbericht wordt vermeld werd uitgezonden. Verschillende Australische media hebben erover bericht en hij is te horen in een artikel van Radio Today. De Australische radiostations waar de boodschap werd uitgezonden, worden beschuldigd van het in gevaar brengen van de publieke gezondheid door antivaccinatieberichten te promoten. De berichten zouden zijn betaald door Australisch zakenman en politicus Clive Palmer.

Het klopt echter niet dat alle radiostations in Australië die boodschap hebben uitgezonden. Het gaat slechts over een aantal stations in de noordoostelijke staat Queensland, waaronder Zinc, Hot 91 en Hot Tomato.

Op 5 juni 2021 tweette Australisch journalist Michael Pascoe vol verbazing dat hij de radiospot gehoord had. De actuele coronacijfers van die dag geven echter een ander beeld dan dat er in de radiospot wordt beweerd. Volgens de statistieksite Worldometers werd het laatste sterftegeval in Australië geregistreerd op 13 april 2021.

De Therapeutic Goods Administration (TGA), het overheidsorgaan dat de vaccinatiecijfers in het land monitort, ontving op 23 mei 2021 inderdaad 210 meldingen van sterfte na vaccinatie door immunisatie. In totaal waren er op dat moment 3.6 miljoen dosissen van een COVID-19 vaccin gegeven in het land. Het TGA meldt dat die overlijdens voor 93% bestaan uit mensen boven de 65, meer dan 75 procent ook ouder dan 75. Het TGA vergelijkt bovendien het natuurlijke sterftecijfer tegenover het waargenomen sterftecijfer en ziet dat er na de vaccinatie zelfs minder overlijdens zijn dan normaal verwacht.

In het Facebookbericht wordt ook beweerd dat de "lange rijen voor t vaccineren zijn verdwenen". Daar is echter geen bewijs van en de actuele vaccinatiecijfers tonen het tegenovergestelde. Het aantal gevaccineerden gaat nog steeds in stijgende lijn: op 5 juni werden er nog 141.245 mensen gevaccineerd in het land. Op 9 juni, de dag van publicatie van deze factcheck, zijn dat er ongeveer evenveel (140.885). Nergens wordt er in Australische media bericht over zogenaamde verminderde wachtrijen.

Palmer is in het verleden al meermaals in opspraak gekomen voor het verspreiden van desinformatie over het coronavirus. Zo zou volgens hem het anti-malariamiddel hydroxychloroquine hebben bijgedragen aan de lage besmettingsgraad in het land. Een theorie die door verschillende factcheckers wereldwijd al meermaals is gecheckt, ook door dpa. Ook dit bericht mist de juiste context.

Links

Facebookbericht (gearchiveerd)

Radio Today (gearchiveerd)

ABC Net (gearchiveerd)

Forbes Clive Palmer (gearchiveerd)

Factcheck Palmer (gearchiveerd)

Dpa factcheck

AFP factcheck (gearchiveerd

Tweet Pascoe (gearchiveerd)

Worldometers (gearchiveerd

TGA (gearchiveerd)  

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-belgium@dpa.com