Op verschillende plaatsen in Texas kan masker nog steeds verplicht zijn

01.06.2021, 14:08 (CEST)

De Texaanse gouverneur zou korte metten maken met de mondmaskerplicht, 'over de ganse lijn', zo schrijft plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs op Facebook. Meer zelfs: wie toch een mondmaskerplicht handhaaft riskeert een boete. Hij deelt hierbij een screenshot van een tweet die afkomstig lijkt van de gouverneur van Texas, Greg Abbott.

Beoordeling

De bewering is deels fout. De gedeelde tweet, en de inhoud ervan, zijn echt. Maar het is fout om te zeggen dat de mondmaskerplicht is afgeschaft 'over de ganse lijn'. Overheidsinstanties mogen geen mondmaskerplicht opleggen, maar vele andere plaatsen zoals bedrijven, ziekenhuizen en gevangenissen mogen dat wel nog doen.

Feiten

De republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, tekende op 18 mei een executive order die het vanaf 21 mei verboden maakt voor overheidsinstanties om een maskerplicht te handhaven. Daarop staat inderdaad een mogelijk boete tot 1.000 dollar. Publieke scholen mogen een mondmaskerplicht nog handhaven tot 4 juni 2021.

Een executive order is vergelijkbaar met een koninklijk of ministerieel besluit: de uitvoerende tak van de overheid, hier de gouverneur, kan dit in het leven roepen zonder tussenkomst van de wetgevende tak. Het is vaak gebaseerd op reeds bestaande wetgeving. Gouverneur Abbott tweette ook over de executive order. Het is een screenshot van die tweet die wordt gedeeld op Facebook.

Er zijn wel enkele grote kanttekeningen te maken, die het fout maken om te spreken over een afschaffing van de mondmaskerplicht "over de ganse lijn".

Zo mogen bedrijven nog steeds een mondmaskerplicht opleggen voor hun medewerkers en/of klanten. Ook bepaalde overheidsinstanties zoals gevangenissen, ziekenhuizen of woon(zorg)centra zijn uitgezonderd en mogen een mondmaskerplicht handhaven.

De nadruk ligt nu op individuele verantwoordelijkheid en niet op overheidsingrijpen, benadrukte Abbott in een interview met CNBC.

Facebookpost (gearchiveerd)

Tweet van Texaanse gouverneur Greg Abbott (gearchiveerd)

Texas Executive Order 18/5/2021 (gearchiveerd)

Wat is een executive order (gearchiveerd)

Artikel Texas Tribune 18/05/2021 (gearchiveerd)

Artikel CNBC - bedrijven

Artikel CNBC 2

Contact met het dpa-factcheckingteam: factcheck-belgium@dpa.com