97% van artsen zouden coronavaccin aanbevelen, zo blijkt uit recente enquête

08.03.2021, 18:40 (CET)

68% van de artsen zou tegen 'het vaccin' zijn, zo beweert een Facebookgebruiker. Hoewel niet wordt gespecificeerd om welk vaccin het precies gaat, is duidelijk uit de commentaren onder de post dat het coronavaccin wordt bedoeld (gearchiveerd).

BEOORDELING: De bewering is achterhaald en misleidend. Uit een rondvraging van 800 artsen in september 2020 zou 68% het vaccin niet aanbevelen aan zijn patiënten. Aanbevelen en tegen iets zijn, is niet hetzelfde. In een recentere enquête ligt het cijfer ook een pak hoger.

FEITEN:

Er wordt geen bron gedeeld bij de stelling, maar het lijkt te gaan om een cijfer afkomstig uit een enquête door de Artsenkrant in november 2020. Toen bleek uit een rondvraging van een 800 artsen dat 68% het coronavaccin niet zou aanbevelen aan zijn of haar patiënten.

Hier zijn twee belangrijke kanttekeningen te maken. Enerzijds werd de enquête afgenomen in september, toen nog veel minder precieze informatie over de coronavaccins beschikbaar was. Anderzijds is er een verschil tussen tegen iets zijn, en iets al dan niet aanbevelen.

Sindsdien hield de organisatie De Medische Wereld een nieuwe rondvraging met hetzelfde onderwerp. In december en januari stelden ze 1000 artsen dezelfde vragen. Er bleek al een shift te zijn in de mening van de dokters: 97% van de artsen zou het vaccin aanbevelen aan een patiënt. 91% zou zichzelf ook laten inenten, terwijl uit de ondervraging van de Artsenkrant dat slechts 37% was.

Het verschil tussen september 2020 en begin 2021 is dan ook wezenlijk: de vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca zijn ondertussen goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap en er is veel meer informatie over de vaccins en hun werking bekend, voor medisch personeel en het algemene publiek. De bewering is dan ook achterhaald en misleidend.

---

Links:

Facebookpost: https://www.facebook.com/filip.peters.161/posts/181138613773040 (geacrhiveerd: https://archive.vn/oI4GJ)

Artikel De Morgen 26/11/2020: https://www.demorgen.be/nieuws/een-op-de-drie-artsen-wil-zichzelf-en-patienten-niet-laten-vaccineren-slecht-signaal-naar-bevolking~b43d40657/ (gearchiveerd: http://dpaq.de/AgVKw)

Artsenenquête De Medische Wereld: https://gcm.rmnet.be/clients/rmnet/content/medias/persbericht_enquete_1000artsen_7_1_2021__1___1_.pdf (gearchiveerd: http://dpaq.de/dzAlg)

Overzicht EMA Modernavaccin: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-moderna

Overzicht EMA AstraZenecavaccin: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-astrazeneca

Overzicht EMA Pfizervaccin: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-belgium@dpa.com