Belgische identiteitskaarten bevatten geen 'geheim' bankrekeningnummer

16.02.2021, 17:29 (CET)

Op de achterkant van een Belgische identiteitskaart zou een bankrekeningnummer staan dat gelinkt is aan een buitenlandse bank of trust. Dat beweert een Facebookgebruikster (gearchiveerd).

BEOORDELING: De bewering is fout. De reeks cijfers onderaan de achterkant van een identeitskaart bevatten allemaal informatie die ook elders op de eID terug te vinden is, maar geen bankrekeningnummer.

FEITEN:

Op de achterkant van een Belgische eID staat onderaan de Machine Readable Zone. Dat is de reeks tekens van drie regels. Die is bedoeld om digitaal uitgelezen te worden en bevat allemaal informatie die ook elders op de kaart is terug te vinden.

De eerste rij cijfers is het kaartnummer. Dat is een reeks van 12 cijfers, waarbij de laatste twee een controlegetal zijn dat bestaat uit de rest van de deling van de 10 eerste cijfers door 97. Datzelfde kaartnummer staat ook vooraan op de kaart. Geen bankrekeningnummer dus.

De tweede rij cijfers bevat de geboortedatum, het geslacht van de kaarthouder en de vervaldatum van de identiteitskaart. Dat kan dus al zeker geen bankrekeningnummer zijn, aangezien die steeds bestaan uit cijfers, geen letters. Tenslotte staan ook de nationaliteit, het rijkregisternummer en de naam op de MRZ. Opnieuw, geen bankrekeningnummer.

De cijfers vormen dus geen bankrekeningnummer. Een Internatonial Bank Account Number of IBAN is een bankrekeningnummer die maximaal 34 tekens bevat en varieert in lengte van land tot land. De driecijferige identificatiecode waarover wordt gesproken is een Belgische, geen buitenlandse code. Zo behoort 238, het getal in het voorbeeld, toe aan BNP Paribas Fortis. Die cijfers zullen ook steeds in het begin van het bankrekeningnummer staan.

---

Links:

Facebookpost: https://www.facebook.com/iris.paridaens/posts/10218770853170255 (gearchiveerd: http://dpaq.de/K9wAR)

Over de Belgische eID: https://www.esat.kuleuven.be/cosic/publications/article-1160.pdf (gearchiveerd: http://dpaq.de/NVR0J

Wat is een IBAN: http://www.sepabelgium.be/nl/uw-rekeningnummer (gearchiveerd: http://dpaq.de/9HN6N)

Overzicht bankidentificatiecodes: https://www.nbb.be/nl/betalingen-en-effecten/betalingsstandaarden/bankidentificatiecodes

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-belgium@dpa.com