Oude hoax over 340 EU-ambtenaren gaat opnieuw rond op sociale media

12.02.2021, 10:52 (CET)

Volgens een flink gedeelde afbeelding genieten 340 EU-ambtenaren "dit jaar" van een vervroegd pensioen waarbij ze 9.000 euro per maand opstrijken (hier gearchiveerd). "Goedgekeurd !!! Pensioen op 50 jaar" valt er in de afbeelding te lezen. De EU zou functionarissen uit oude lidstaten (België, Duitsland, Frankrijk) een "gouden handdruk" geven om ambtenaren uit nieuwe lidstaten van de Europese Unie (Polen, Malta, Estland) aan de slag te helpen. "Hier zakt toch echt je broek van af zeg", maar is dat wel zo? 

BEOORDELING: De inhoud van het bericht klopt niet. Er bestaat helemaal geen pensioen voor EU-functionarissen die op 50 jaar nog 9.000 euro per maand kunnen krijgen. Het gaat om een hypothetische uitzondering, die door alle elementen samen onmogelijk is. Ook gaat het om een bericht dat al lange tijd op sociale media circuleert.

FEITEN: Op 8 oktober 2017 plaatste een man de afbeelding op Facebook. Om een onduidelijke reden wordt het bericht de laatste weken opnieuw flink gedeeld. Hoewel 2017 al een tijd geleden is, gaat het foute bericht al meer dan tien jaar mee. In 2005 dook de bewering voor het eerst op, onder meer in een artikel van de krant Het Nieuwsblad. De kwestie werd zelfs in de Nederlandse Tweede Kamer behandeld op 12 januari 2010 en in de Europese Commissie op 26 januari 2006. Ook in de Belgische Senaat kwam het in 2011 aan bod.

Het is dus duidelijk dat de tijdsaanduiding ("dit jaar") geen betrekking heeft op de recente jaren. Maar wat klopt er precies van? Uit de verschillende kamerverslagen blijkt dat er tussen 2002 en 2004 inderdaad een mogelijkheid was voor (EU)-functionarissen om onder bepaalde omstandigheden met vervroegd pensioen te gaan, al gold die regeling alleen voor mensen ouder dan 55 jaar.

De ambtenaren konden de Europese Commissie verlaten met 60 to 70 procent van hun laatstverdiende salaris. Volgens de Commissie hebben daar tussen 2002 en 2004 niet 340, maar 530 ambtenaren gebruik van gemaakt. De vraag wordt ook gesteld door sp.a-politicus Bert Anciaux, gericht aan toenmalig minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken Olivier Chastel (MR) in de Belgische Senaat. Volgens diens antwoord gingen op deze manier bij alle instellingen samen in totaal 387 ambtenaren en tijdelijke personeelsleden met pensioen, waarvan 227 bij de Commissie. "In 2010 zullen er bij de Commissie, na bestudering van het belang van de dienst, vermoedelijk 49 personen voor de regeling in aanmerking komen", valt er te lezen.

Het is niet duidelijk hoeveel pensioen de 530 ambtenaren ontvingen. Mogelijk bestaat er ook een foutenmarge op het aantal ambtenaren dat van die regeling genoot, omdat er verschillende aantallen worden aangehaald in verschillende kamerverslagen. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat minstens één van hen 9.000 euro pensioen ontving. Theoretisch gezien was dat toen niet onmogelijk: een topambtenaar binnen de EU kon in 2004 maximaal 14.927 euro verdienen. Via deze regeling kon een topambtenaar dus mogelijk meer dan 9.000 euro pensioen krijgen.

Bovendien konden ambtenaren van de Europese instellingen (tot mei 2004) op 50 jaar met vervroegd pensioen gaan. Daardoor zouden ze echter slechts 50 procent van het laatstverdiende loon krijgen. Kortom, zelfs topambtenaren die het maximale salaris ontvingen, konden nooit met 9.000 euro per maand van zo'n vervroegd pensioen genieten. Sinds 1 mei 2004 is het bovendien niet meer mogelijk om voor de leeftijd van 55 jaar met vervroegd pensioen te gaan.

Dit onderwerp werd door verschillende factcheck-instellingen, waaronder dpa, al behandeld. Hoewel er de nodige verwarring bestaat over de kwestie, is het uitgesloten dat het aangegeven aantal EU-functionarissen op de aangegeven pensioenleeftijd het aangegeven bedrag zouden verdienen.

---

Links:

Bericht op Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212739477915692&set=a.2093779077947&type=3&theater (gearchiveerd: http://dpaq.de/ojRzf)

Verslag Senaat 16/11/2011: https://www.senate.be/www/?MIval=/Vragen/SVPrintNLFR&LEG=5&NR=3674&LANG=nl (gearchiveerd: http://dpaq.de/kH82v)

Artikel Het Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dma17082005_006 (gearchiveerd: http://dpaq.de/ejfbj)

Kamerbrief 12 januari: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2010/02/01/kamerbrief-inzake-beantwoording-vragen-van-de-leden-ten-broeke-en-weekers-over-vervroegde-pensionering-van-eu-ambtenaren?fbclid=IwAR17Dgci6k2V4AwmiLxVVvJcwM1t4MwKsDOzG_-27ZmFMD64s96KS5YVM2U (gearchiveerd: http://dpaq.de/7vaIa)

Parlementaire vraag Europese Commissie: https://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2005-4058&language=NL&fbclid=IwAR08kJsavegAnfb0Q77V0UtQHhC1ECeiuZ1yrl-ugxrvh8h8SMNb-JjVRQo (gearchiveerd: http://dpaq.de/TPu1e)

Europees salaris: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c680e229-1dcc-464d-8969-691c45f57499/language-en (gearchiveerd: http://dpaq.de/0q3zW)

Schriftelijke vraag Bert Anciaux aan minister Olivier Chastel: https://www.olivierchastel.eu/nederlands-de-regeling-van-het-vervroegd-pensioen-van-eu-ambtenaren/?fbclid=IwAR0_NfL3uHN2SMOOylRlk9UnYTkTkZgZqxCNeL0y_MbyHDQE6TDNEY_INgg (gearchiveerd: http://dpaq.de/CzlB8)

Factcheck NU.nl: https://www.nu.nl/nucheckt/5677478/nucheckt-bericht-riant-pensioen-van-340-eu-ambtenaren-onjuist.html?redirect=1 (gearchiveerd: http://dpaq.de/73fEG)

Dpa-factcheck: https://dpa-factchecking.com/belgium/200710-99-748462/

Hoaxwijzer: https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/hoaxes/hoax9000euromaandelijkspensioenvooreu-ambtenaren (gearchiveerd: http://dpaq.de/ix5Qh)

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-belgium@dpa.com