Vergunde coronavaccins werken niet via een pleister

08.02.2021, 18:21 (CET)

Een screenshot van een Facebookreactie circuleert op sociale media, waarin wordt verteld hoe schoolgaande kinderen zonder meeweten van hun ouders gevaccineerd zouden kunnen worden. Via het pleistervaccin van Moderna zouden kinderen op school ingeënt worden (gearchiveerd).

BEOORDELING: De beweringen zijn fout. Er is momenteel geen werkend en vergund vaccin dat wordt toegediend via een pleister. In België kunnen kinderen op school niet worden gevaccineerd zonder toestemming van hun ouders.

FEITEN:

De bron van de beweringen is een screenshot van een reactie op een Facebookpost. De vrouw lijkt Nederlands te zijn, aangezien ze het heeft over de Spoedwet. Er bestaat een coronaspoedwet in Nederland, maar voorlopig nog niet in België.

Ze spreekt ook van een terugkeer naar school voor kinderen in februari. In Nederland heropenen vandaag, 8 februari 2021, de basisscholen, kinderopvang en speciaal basisonderwijs. In België sluiten de secundaire scholen vanaf 8 februari voor een week, terwijl de basisscholen, het kleuter- en bijzonder onderwijs wel open blijven de week voor de krokusvakantie.

Volgens de vrouw zouden kinderen op school gevaccineerd worden met een pleistervaccin van Moderna. Het zou een vaccin kunnen toedienen niet via een spuitje, maar via een pleister. Onderzoekers aan verschillende universiteiten werken wel degelijk aan een nieuwe manier om vaccins toe te dienen via een pleister met micronaalden, gelijkaardig aan een nicotinepleister.

Begin februari 2021 zijn er zeker drie projecten lopende: aan de universiteiten van Swansea, Connecticut en Pittsburgh. Maar: ze bevinden zich allemaal nog in een pre-klinische fase. Met andere woorden, er wordt nog niet getest op mensen. De techniek is dan ook nog niet vergund of beschikbaar om toe te dienen aan de algemene bevolking.

Alle vergunde coronavaccins in de Europese Unie werken op dit moment met een injectie, zoals dpa al eerder schreef in een factcheck. Het gaat om de vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca.

Los daarvan is het ook niet mogelijk voor scholen om kinderen te vaccineren zonder de toestemming van hun ouders, zoals dpa in augustus 2020 ook al schreef. Toen deed er gelijkaardig en van oorsprong Nederlands bericht de ronde op Vlaamse sociale media. 

Er wordt wel op school gevaccineerd maar dat is steeds vrijwillig, zo benadrukte Stefan Grielens, algemeen directeur van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Het CLB organiseert gratis en vrijwillige vaccinaties op scholen. "Er is op geen enkel vlak een verplichting om je kind te laten vaccineren, en dat zit er ook niet aan te komen", aldus Grielens. 

In België is slechts één vaccin verplicht: dat tegen polio. Die inenting moet gebeuren voor het kind 18 maanden oud is, lang voor het naar school gaat dus. Verder is er wel een aanbevolen basisvaccinatieschema.

---

Links:

Facebookpost I: https://www.facebook.com/emil.grigoryan.98/posts/1606630832849166 (gearchiveerd: http://dpaq.de/6R4Mc)

Facebookpost II: https://www.facebook.com/sonja.vandyck.58/posts/895885677890520 (gearchiveerd: http://dpaq.de/bSuk6)

Onderzoek vaccin pleister University of Swansea: https://www.swansea.ac.uk/press-office/news-events/news/2021/01/swansea-university-developing-worlds-first-covid-19-smart-patch-vaccine-that-will-measure-effectiveness.php (gearchiveerd: http://dpaq.de/bs8AQ)

Onderzoek vaccin pleister University of Pittsburgh: https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/news/116290/novel-microneedle-array-developed-to-deliver-covid-19-vaccine-to-mice/ (gearchiveerd: http://dpaq.de/YpVZP)

Onderzoek vaccin pleister University of Connecticut: https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/news/134469/new-microneedle-vaccine-shows-promise-in-pre-clinical-trials/ (gearchiveerd: http://dpaq.de/RoPKP)

Dpa-factcheck over vergunde en beschikbare coronavaccins enkel via injectie: https://dpa-factchecking.com/belgium/210107-99-933353/

Persbericht FAGG vergunning coronavaccin Moderna (6/1/2021): https://www.fagg-afmps.be/nl/news/coronavirus_europese_commissie_geeft_voorwaardelijke_marktvergunning_voor_vaccin_van_moderna (gearchiveerd: http://dpaq.de/mmb0D

Persbericht FAGG vergunning coronavaccin Pfizer/BioNTech (21/12/2020): https://www.fagg-afmps.be/nl/news/coronavirus_europese_commissie_geeft_voorwaardelijke_marktvergunning_voor_vaccin_tegen_covid (gearchiveerd: http://dpaq.de/YZ9Sr)

Dpa-factcheck over vaccinaties op school: https://dpa-factchecking.com/belgium/200806-99-63194/

Website van CLB: https://www.vrijclb.be/

Basisvaccinatieschema van Kind en Gezin: https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/vaccinaties/basisvaccinatieschema/ (gearchiveerd: http://dpaq.de/2nsGH)

Verplicht poliovaccin België: https://www.vlaanderen.be/registratie-poliovaccinatie

Over de Vlaamse Vaccinatiekoepel (inclusief bevoegheid CLB mbt vaccinaties): https://www.laatjevaccineren.be/wie-doet-wat-binnen-het-vaccinatiebeleid (gearchiveerd: http://dpaq.de/ik0HA)

Over de Belgische  pandemiewet: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/01/06/pandemiewet-verlinden/ (gearchiveerd: http://dpaq.de/iwHtl)

Tijdelijke Nederlandse coronanoodwet: https://wetten.overheid.nl/BWBR0044337/2020-12-01 (gearchiveerd: http://dpaq.de/HH35s)

Nederland heropening basisscholen 8/02/2021: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/31/basisscholen-en-kinderdagopvang-weer-open (gearchiveerd: http://dpaq.de/oSN7F)

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-belgium@dpa.com