Belgische deelparlementen en -regeringen kosten 363 miljoen euro

07.10.2020, 09:18 (CEST)

"Beste politici, bespaar eens op jezelf" kopt een Facebookpost. Eén parlement en één regering, in plaats van de huidige 6, zou ieder jaar een besparing van 10 miljard euro betekenen. Is een federale staatsstructuur effectief zo duur?

BEOORDELING: De bewering klopt niet. In 2019 kostten de Belgische deelparlementen en -regeringen 363 miljoen euro.

FEITEN: België is een federaal land. Dat betekent dat, naast het federale parlement en regering, ook de deelgebieden hun eigen parlement en regering hebben. Drie Gewesten en drie gemeenschappen: concreet geeft ons dat zes parlementen met elk een regering.

Vijf parlementen en regeringen worden dus onder de loep genomen. Kamer en Senaat laat dpa buiten beschouwing, aangezien zij samen het federaal parlement vormen. Hetzelfde geldt voor de federale regering.

Om het kostenplaatje daarvan te berekenen keek dpa naar de begrotingen van 2019, meer bepaald de kosten die in Vlaanderen onder de noemer "hogere entiteiten" staan. Met andere woorden: de werkingsmiddelen van parlement en regering.

In Vlaanderen kostte de werking van parlement en regering in 2019 140 miljoen euro. Dat omvat zowel het gewest als de gemeenschap.

In Wallonië is de situatie anders: gewest en gemeenschap hebben er elk een eigen parlement en regering. Het prijskaartje van het Waalse Gewest was in 2019 78,35 miljoen euro. De Franstalige gemeenschap kostte dan weer 50 miljoen euro. Samen is dat goed voor 128,19 miljoen euro.

De begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorzag voor parlement en regering in 2019 71,45 miljoen euro.

Daar moeten nog de kosten van de gemeenschapscommissies bijgeteld worden. Dat zijn een soort mini-parlementjes en -regeringen voor de Franse en Vlaamse gemeenschappen in Brussel. Tenslotte is er ook nog de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, voor aangelegenheden die beide gemeenschappen aanbelangen. De werkingsmiddelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie kwamen in 2019 op 6,85 miljoen euro. De Franse kostte 5,53 miljoen euro en de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie 1,5 miljoen euro.

In totaal kostte de werking van de Brusselse instellingen in 2019 85,33 miljoen euro.

De kleinste gemeenschap, de Duitstalige, had vorig jaar 9,48 miljoen euro in de boeken staan voor haar parlement en regering. Op het gewestelijke niveau maken de Oostkantons deel uit van het Waalse Gewest.

Al die instituten samen hadden in 2019 een prijskaartje van 363 miljoen euro. Indien België opnieuw een unitaire staat zou worden, met één regering en één (bicameraal) parlement kan er dus geen 10 miljard euro per jaar bespaard worden.

---

Links:

Facebookpost I: https://www.facebook.com/GeleHesjesVlaanderen/posts/1515621731958168(gearchiveerd: http://dpaq.de/GRX2w)

Facebookpost II: https://www.facebook.com/bart.vanlaethem.9/posts/759895071478375(gearchiveerd: http://dpaq.de/QQxjr)

Overzicht Belgische parlementen en regeringen: https://www.vlaamsparlement.be/over-het-vlaams-parlement/het-vlaams-parlement-het-politieke-landschap/parlementen-en-regeringen (gearchiveerd: http://dpaq.de/wy8Nq)

Federaal parlement: https://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federaal_parlement (gearchiveerd: http://dpaq.de/m0hAN)

Gemeenschapscommissies: https://be.brussels/over-het-gewest/gemeenschapsinstellingen-in-brussel (gearchiveerd: http://dpaq.de/UjNj6)

Vlaamse begroting 2019: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/de-vlaamse-begroting-cijfers-2019 (gearchiveerd: http://dpaq.de/A0bfJ)

Brusselse begroting in 2019: http://financien-begroting.brussels/docparl_expose-gen_alg-toelichting_2019ini-lr-1pdf (gearchiveerd: http://dpaq.de/oFA5C)

Vlaamse Gemeenschapscommissie begroting 2019: https://www.vgc.be/geraamde-ontvangsten-en-uitgaven-2019(gearchiveerd: http://dpaq.de/4Ax7n)

Franse Gemeenschapscommissie begroting 2019: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2019/05/28_2.pdf#Page108(gearchiveerd:http://dpaq.de/OMi3I)

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie begroting 2019: http://weblex.irisnet.be/data/arccc/doc/2019-20/106918/images.pdf(gearchiveerd: http://dpaq.de/fatSp)

Waals Gewest begroting 2019: http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2018_2019/PARCHEMIN/1201.pdf (gearchiveerd: http://dpaq.de/0u5J3)

Franstalige Gemeenschap begroting 2019: http://archive.pfwb.be/1000000020ab062

Duitstalige Gemeenschap begroting 2019: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2019/07/16_1.pdf#Page85 (gearchiveerd: http://dpaq.de/qfTMg)

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-belgium@dpa.com