Neen, Amsterdams museum verliest geen subsidies door te weinig diversiteit

12.08.2020, 11:41 (CEST)

Het Amsterdams museum Ons' Lieve Heer op Solder krijgt voortaan geen subsidies meer van het gemeentelijke Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Volgens de Vlaamse nieuwswebsite Sceptr zijn die subsidies ingetrokken omdat het museum niet "inclusief" genoeg is en omdat er te veel mensen met een Nederlandse achtergrond werken. Maar kreeg het museum die financiële klap echt om diversiteitsredenen?

BEOORDELING: Het bericht is fout. De subsidieplannen zijn wel goedgekeurd, maar worden niet uitbetaald omdat het AFK niet voldoende beschikbare fondsen heeft. Wat ook niet klopt, is dat de beslissing van de niet-uitbetaalde subsidies iets te maken zou hebben met de diversiteit in het museum. Het museum scoorde voldoende op diversiteit en inclusiviteit, maar formuleerde een doelstelling te gebrekkig. Het artikel is daarom fout en polariserend.

FEITEN: In het artikel van Sceptr wordt selectief een stuk uit het verslag van het AFK geplaatst. Daaruit zou moeten blijken dat de organisatie zich negatief uitspreekt over het diversiteitsbeleid, maar daar is helemaal niets van aan. De commissie heeft de bijdrage aan diversiteit en inclusie als 'voldoende' beoordeeld, maar die paragraaf wordt niet getoond in het artikel.

Het AFK beoordeelt het museum op vier afzonderlijke parameters. Daarom kan 'diversiteit en inclusie' nooit alleen de oorzaak zijn van waarom het museum al dan niet subsidies zou krijgen. Bovendien scoort het museum op alle vier de parameters voldoende, op één zelfs goed. Op een aantal onderdelen wordt daarbij wel een kritische kanttekening geplaatst die niets afdoet aan de eindscore.

Volgens het museum heeft de niet-uitkering een heel andere verklaring dan zoals deze is gesteld in het artikel. "De fondsen van het AFK zijn sneller leeg geraakt dan men verwachtte", vertelt een communicatiemedewerker aan de dpa-redactie. "Als er genoeg geld zou zijn, dan hadden we onze subsidies gewoon ontvangen." Het museum benadrukt dat er helemaal geen verband is tussen de diversiteit en de geschrapte subsidies. In de conclusie van het verslag valt bovendien te lezen dat het AFK de aanvraag "gedeeltelijk zal honoreren", maar dat daar na de beoordeling van alle aanvragen "onvoldoende budget" voor is ( zie laatste paragraaf: conclusie).

"Het AFK heeft 6,6 miljoen euro budget tekort om alle honorabele aanvragen toe te kennen", bevestigt de woordvoerder van het AFK. "Hieronder bevindt zich, naast 49 andere organisaties, ook Museum Ons’ Lieve Heer op Solder." Het AFK bevestigt dat het museum voldoende scoorde op diversiteit en inclusie en verklaart de aangegeven paragraaf: "Ten aanzien van de diversiteit van personeel en toezicht concludeert de commissie dat de voornemens van het museum op dit gebied overtuigingskracht en concreetheid missen." Kortom, de desbetreffende opmerking in het advies richt zich op de voornemens, niet op het daadwerkelijk personeelsbestand.

Zowel het AFK als het Museum Ons' Lieve Heer op Solder bevestigen dat de informatie in het artikel niet klopt. "De inspanningen van Ons' Lieve Heer op Solder zijn op het gebied van diversiteit en inclusie dus voldoende, daarom is de organisatie ook subsidiabel. Alleen is het budget dat het AFK ter beschikking heeft gesteld, niet toereikend om hier gevolg aan te kunnen geven", besluit de woordvoerder.

---

Links:

Bericht op Facebook Sceptr: https://www.facebook.com/SCEPTR/posts/1193241111009875 (gearchiveerd: http://dpaq.de/ZyGrg)

Artikel Sceptr: https://sceptr.net/2020/08/katholiek-amsterdams-museum-moet-sluiten-want-niet-divers-genoeg/?fbclid=IwAR1gw0S9DXDpvmK6wO_Dzh2ttNpSdVJ6jcgNI_TP-Zj7a6dNfKcFMNsaST0 (gearchiveerd: http://dpaq.de/2g15B)

Verslag AFK: https://www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/toekenningen/vierjarige-subsidies-2021-2024/museum-ons-lieve-heer-op-solder/ (gearchiveerd: http://dpaq.de/6LlZv)

Website AFK: https://www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/ (gearchiveerd: http://dpaq.de/izVUw)

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-belgium@dpa.com