Je betaalt nooit erfbelasting op de totale erfenis

14.07.2020, 15:34 (CEST)

Een facebookpost beweert dat indien een naaste sterft je tussen de 30 en 40% van de totale erfenis aan erfbelasting betaalt. In het geval dat je erft van een verder familielid, zoals een zus, tante of van een vriend of kennis beweert de post dat de successierechten oplopen tot 50 à 80%.

BEOORDELING: De beweringen zijn gedeeltelijk fout. De erfbelasting wordt nooit berekend op de totale waarde van een erfenis. De genoemde tarieven bestaan, maar niet in Vlaanderen en ze zijn niet de meest gangbare. Ze zijn enkel van toepassing in bepaalde gevallen.

FEITEN: Eerst en vooral moet je nooit successierechten betalen. Je kan ook kiezen om de erfenis te weigeren. Als je de erfenis accepteert zijn er drie grote factoren die bepalen hoeveel je betaalt: hoe groot de erfenis is, van wie je erft en waar de overledene woonde op het moment van zijn dood. De successierechten worden nooit berekend op de totale waarde van de erfenis, maar op basis van schijven.

In Vlaanderen erven partners en kinderen aan tarieven van 3 tot 27%. Dat laatste is enkel het geval op schijven groter dan 250.000 euro.  Als je erft van je broer, zus of verder familielid moet je meer successierechten betalen. Dan is er sprake van een tarief van 30% tot 55%, maar enkel op die delen van het vermogen die groter zijn dan 35.000 of 75.000 euro. Er is nooit een successietarief van 80%.

In Brussel is erven duurder. Partners en kinderen betalen tussen 2% en maximaal 30% aan successierechten. Dat is enkel voor elke schijf van het vermogen groter dan 250.000 euro. Erven van broers, zussen of verdere familie of vrienden is er ook duurder. Het tarief kan inderdaad oplopen tot 80%, maar enkel voor schijven van de erfenis groter dan 175.000 euro die je erft van een niet-familielid. In Wallonië gelden gelijkaardige tarieven.

---

Links:

Bericht op facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2434704766822751&id=100008497531757 (gearchiveerd: http://archive.vn/wip/6eYJK)

FOD Financien over successierechten: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/overlijden/successierechten/tarieven_brussels_hoofdstedelijk_gewest#q1 (gearchiveerd: http://archive.vn/wip/Bu3Bs)

De website van de Belgische notarissenfederatie, met de meest actuele Vlaamse tarieven: https://www.notaris.be/erven-schenken/de-successietarieven/vlaanderen (gearchiveerd: https://archive.vn/tBjVK#)

De meest actuele Waalse tarieven op de website van de Belgische notarissenfederatie: https://www.notaris.be/erven-schenken/de-successietarieven/wallonie (https://archive.vn/1Iqeh)

De meest actuele Brusselse tarieven op de website van de Belgische notarissenfederatie: https://www.notaris.be/erven-schenken/de-successietarieven/brussel (gearchiveerd: https://archive.vn/5rRo4)

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-belgium@dpa.com