Neen, Nostradamus heeft de corona pandemie niet voorspeld

30.06.2020, 15:35 (CEST)

Op sociale media werd de voorbije weken regelmatig het verhaal verspreid dat de Nostradamus de corona pandemie zou hebben voorspeld. De Franse arts en apotheker die tussen 1503 en 1566 leefde zou in 1551 hebben geschreven dat het virus het einde van de wereld zou betekenen.

BEOORDELING: Nostradamus heeft de uitbraak van het coronavirus en de heersende pandemie niet voorspeld. Het fragment werd nooit door hem geschreven en is nergens anders bekend.

FEITEN: Volgens een bericht dat regelmatig wordt gedeeld zou Nostradamus het volgende hebben geschreven in 1551: "Tijdens een dubbel jaartal (2020) zal er een koningin (corona) opstaan uit het oosten (China). Ze zal een plaag (virus) verspreiden in de duisternis van de nacht, in een land met zeven heuvels (Italië) en zal het schemeren van de mens in stof doen veranderen (de dood), om de wereld te vernietigen. Dit zal het einde zijn van de wereldeconomie zoals we die kennen." Dat verhaal klopt echter niet.

Michel de Nostredame, beter bekend onder de naam 'Nostradamus', is bekend voor zijn profetische poëzie. Volgens een brief aan zijn zoon zouden zijn voorspellingen blijven duren tot in het jaar 3797. Op enkele uitzonderingen na heeft de arts echter nooit een exacte datum of jaartal in zijn verzen geschreven voor wanneer bepaalde evenementen zouden plaatsvinden.

In de integrale tekst van zijn bekendste werk Les Prophéties komt het woord "colline" (of "heuvel" in het Frans) noch in het enkelvoud, noch in het meervoud voor. Het woord "Orient" (of "Oosten") komt enkele keren terug, maar wordt nooit in de context van een pandemie gebruikt. Bovendien staan er enkele grammaticale fouten in het fragment, wat de authenticiteit van het bericht ondermijnt.

---

Links:

Facebook bericht: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156876301140633&set=a.394937825632&type=3&theater (gearchiveerd: http://dpaq.de/21evN)

Integrale tekst 'Les Prophéties': https://zelalemkibret.files.wordpress.com/2012/02/the-complete-works-of-nostradamus.pdf

---
Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-belgium@dpa.com