Bericht over Marokkaanse vrouw die onderhoudsgeld terugtrekt van de belastingen klopt niet

10.06.2020, 15:11 (CEST)

Op Facebook wordt een verhaal gedeeld over een vrouw van Marokkaanse afkomst die aan belastingsfraude zou doen. Volgens het bericht stort de vrouw elke maand 250 euro op een rekening die zogezegd op naam van haar buitenlandse grootouders staat. Vervolgens gaat ze dat bedrag – dat ze voor 80 procent kan terugtrekken van de belastingen – gewoon zelf halen in het buitenland. Maar hoe realistisch is dat verhaal?

BEOORDELING: Het verhaal is misleidend. Hoewel het klopt dat er een fiscale aftrekbaarheid zit op onderhoudsgeld, moet daar nog steeds bedrijfsvoorheffing op worden betaald.

FEITEN: Na een eenvoudige copy-paste zoekopdracht is het meteen duidelijk dat de getuigenis al jaren meegaat. Toch gaat het mogelijk niet om een kettingbrief. Een duik in het archief toont de vroegste getuigenis op het forum 'politics.be', waar het anonieme account 'De Luis' vertelt dat hij het voorval 3 jaar geleden op zijn werk meemaakte. Sindsdien is het bericht – uit context – op verschillende websites gedeeld, waaronder de oude site van Vlaams Belang Schoten.

Doorheen de jaren zijn enkele zinnen aan het bericht toegevoegd of weggelaten. Zaken als "dit is de puurste fraude die er bestaat", "dit verhaal klopt voor 200 procent" en "ze zijn hier totaal geschift" stonden niet in de originele post. Ook het belangrijkste werd geschrapt uit het bericht: "ondertussen is er wel de bedrijfsvoorheffing aan de bron gekomen, maar het loont nog altijd de moeite", hoewel die toevoeging zeer belangrijk is.

De inhoud van de Facebook post stemt namelijk niet helemaal overeen met de werkelijkheid. Op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën valt te lezen dat het inderdaad mogelijk is om onderhoudskosten aan te geven bij de belastingen, maar dat er aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. Eerst en vooral moet er bedrijfsvoorheffing worden betaald: 26,75 procent op de 80 procent van de uitkeringen (de totale som van het onderhoudsgeld).

Bovendien kan de persoon die het geld stort niet zomaar het geld zelf uitgeven. Het geld dient om een 'behoeftige' te ondersteunen, wat verantwoord moet worden met bewijskrachtige documenten. Dat bovenstaand verhaal niet klopt, laat ook de FOD Financiën weten. "Het bericht gaat al wel een tijd rond", zegt woordvoerder Francis Adyns. "We lezen niets over de bedrijfsvoorheffing, dit is gewoonweg fout."

---

Links:

Bericht Facebook: https://www.facebook.com/benny.vandessel/posts/10219493976294466 (gearchiveerd: http://dpaq.de/gWemC)

Forum Politics.be: https://forum.politics.be/showthread.php?t=179303 (gearchiveerd: http://dpaq.de/szN9w)

Vlaams radicale blog 'Golfbrekers': https://www.golfbrekers.be/en-wij-maar-denken-dat-de-stroom-opgedroogd-was/ (gearchiveerd: http://dpaq.de/m26sH)

Oude pagina Vlaams Belang Schoten: https://vlaamsbelangschoten.org/archief/immigratie.html (gearchiveerd: http://dpaq.de/QhO6O)

FOD Financiën onderhoudsgeld: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/onderhoudsgeld/gestort_naa_%20he_%20buitenland (gearchiveerd: http://dpaq.de/pNagz)

Extra info FOD Financiën: https://financien.belgium.be/sites/default/files/Folder_US_Geld%20doorstorten%20buitenland_NL.pdf

---
Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-belgium@dpa.com